SenseGuard Kumppanin Tietoonpääsykäytäntö

Me, SenseGuard GmbH, Feldmühleplatz 15, 40545 Düsseldorf, Saksa, jaamme henkilötietojasi erityisten yhteistyökumppaneidemme ("Kumppani") kanssa, jotka tarjoavat GROHE Laitteita koskevia tarjouksia ja etuja. Tämä käsittää myös GROHE Sensen ja/tai GROHE Sense Guardin, mikäli yhdistät käyttäjätilisi GROHE Sense -sovelluksessa Kumppanin kanssa tai jos saat GROHE Laitteen osana Kumppanin tarjoamaan kotivakuutukseen kuuluvaa vesivuotovahtipalvelua ("Ohjelma").

Seuraavassa Kumppanin Tietoonpääsykäytännössä kerromme sinulle, mitä henkilötietoja saatamme käsitellä ja mihin käyttötarkoituksiin jaamme niitä asianomaisen Kumppanin kanssa. Tarkempia tietoja Kumppanin henkilötietojen jatkokäyttämisestä voit kulloinkin lukea kyseessä olevan Kumppanin tietosuojaselosteesta tai siitä on voitu sopia Kumppanin kanssa erikseen tekemässäsi Ohjelmaa koskevassa sopimuksessa.

Tämä Kumppanin Tietoonpääsykäytäntö täydentää GROHE Sense -sovelluksen tietosuojaselostetta ja Kumppanin kanssa tekemäsi sopimuksen ehtoja. Tästä syystä GROHE Sense -sovelluksen tietosuojaselosteen tiedot ja Kumppanin kanssa tekemäsi sopimuksen ehdot soveltuvat tässä Kumppanin Tietoonpääsykäytännössä kuvattujen tietojen lisäksi. Edellä mainittu koskee erityisesti tietoa siitä, kuinka kauan säilytämme henkilötietojasi ja yleisen tietosuoja-asetuksen ("GDPR") mukaisia oikeuksiasi.

Mikäli tämän Kumppanin Tietoonpääsykäytännön ehdot ovat ristiriidassa Kumppanin kanssa tekemäsi sopimuksen ehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti Kumppanin kanssa tekemäsi sopimuksen ehtoja.

A. Kuka vastaa tietojen käsittelystä ja keneen voit ottaa yhteyttä?

SenseGuard toimii henkilötietojesi käsittelyn osalta yhteisrekisterinpitäjänä tässä Kumppanin Tietoonpääsykäytännössä mainittuihin tarkoituksiin yhdessä sen Kumppanin kanssa, johon olet yhdistänyt tilisi GROHE Sense -sovelluksessa.

Yhteisrekisterinpitäjinä SenseGuard ja Kumppani ovat määritelleet GDPR:n mukaisten velvoitteiden noudattamista koskevat keskinäiset vastuut erityisesti rekisteröidyn oikeuksien käyttämisen osalta yhteisrekisterinpitäjyyttä koskevassa sopimuksessa. Ota meihin yhteyttä, jos haluat saada lisätietoja yhteisrekisterinpitäjyyttä koskevasta sopimuksesta.

Tietosuojavastaavamme yhteystiedot sekä muut yhteystietomme ovat saatavilla GROHE Sense -sovelluksen tietosuojaselosteessa. Kumppanin yhteystiedot ja Kumppanin mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot löytyvät Kumppanin tietosuojaselosteesta.

B. Mitä henkilötietoja jaamme Kumppanin kanssa?

Mikäli käytät GROHE Laitteita ja olet yhdistänyt käyttäjätilisi Kumppanin kanssa GROHE Sense -sovelluksen välityksellä tai olet saanut GROHE Laitteen osana Kumppanin Ohjelmaa, keräämme ja jaamme seuraavat GROHE Laitteiden käyttöä koskevat tiedot:

- Käyttötiedot (mukaan lukien GROHE Sensen ja GROHE Sense Guardin käyttöä koskevat tiedot kuten vedenkulutus, vedenpaine, veden lämpötila ja veden virtaus tai laitteen mittaama lämpötila ja kosteus).

- Tekniset tiedot (mukaan lukien GROHE Senseä ja GROHE Sense Guardia koskevat tekniset tiedot kuten laitteen tunnus ja sarjanumero, laiteohjelmiston versio, akun tila ja liitettävyys).

- Tapahtumatiedot (mukaan lukien GROHE Sensen ja GROHE Sense Guardin keräämät tapahtumapohjaiset tiedot kuten varoitusten ja hälytysten tyyppi, aika ja esiintymistiheys, venttiilin tila, aikaleimat, automaattisten poiskytkentöjen määrä).

- Käyttäjän yhteystiedot (mukaan lukien käyttäjän yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, kotiosoite, puhelinnumero, etunimi, sukunimi).

- Korvausvaatimuksia koskevat tiedot

-- Loppukäyttäjätunnus

-- Korvausvaatimuksen tunniste

-- Vahinkotapahtuman päivämäärä

-- Korvausvaatimuksen päivämäärä

-- Korvausvaatimuksen tila

-- Vakuutuksenottajalle suoritetun maksun kokonaismäärä

-- Vahingon syy

-- Vahingon tyyppi

-- Vahingon tapahtumapaikan osoite

-- Vahingon tapahtumapaikan postinumero

-- Huone, jossa vahinko tapahtui

-- Vesijohtoputken tyyppi

C. Mihin tarkoituksiin jaamme henkilötietoja Kumppanin kanssa?

Kumppanille myönnetty pääsy tietoon perustuu siihen, että pääsy on tarpeen sopimuksen täytäntöön panemiseksi (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta).

Jos Kumppani edellyttää henkilötietojen siirtoa sinun ja Kumppanin välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, tarjoamme oikeutettuun etuumme perustuen Kumppanille pääsyn henkilötietoihisi siinä määrin kuin nämä tiedot ovat tarpeellisia Kumppanin kanssa tehdyn sopimuksen kannalta (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

Voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä oikeutetun edun perusteella GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Lisätietoja vastustamisoikeudesta (GDPR:n 21 artikla) on saatavilla GROHE Sense -sovelluksen tietosuojaselosteesta (katso kohta ”Tietoja vastustamisoikeudesta”).

Korvausvaatimuksia koskevien tietojen osalta sovelletaan lisäksi seuraavaa:

Korvausvaatimuksia koskevien tietojen yhteinen käsittely on välttämätöntä tietoriskimallin parantamiseksi sekä Kumppanin vastuulla olevan korvauskäsittelyn suorittamiseksi. Tähän perustuu SenseGuardin Grohe Sense -laitteiden tarjoaminen sinulle maksutta osana kumppanin tarjoamaa kotivakuutusta.

SenseGuard käyttää lisäksi korvausvaatimuksia koskevia tietoja Ohjelmaa koskevien kustannusten todentamiseksi ja kustannusten jakamiseksi SenseGuardin ja Kumppanin välillä.

D. Tietojen käsittelyn päättyminen

Edellä esitetystä huolimatta voit poistaa tilisi yhteyden Kumppaniin milloin tahansa GROHE Sense -sovelluksessa. Tällöin Kumppanin kanssa ei enää jaeta henkilötietoja, mutta tällöin Kumppanin tarjousten ja etujen tarjoamista voidaan kuitenkin rajoittaa.